Raad van Bestuur

Het voornaamste beslissingsorgaan van Ninove-Welzijn is de raad van bestuur. Hij bestaat uit 9 leden en wordt door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

  • Afgevaardigden van de aangesloten gemeenten en OCMW’s
  • Afgevaardigden van de provincie
  • Andere inschrijvers

Hoe werkt de raad van bestuur?

De raad kiest onder haar leden een voorzitter. De Raad vergadert regelmatig om de beleidslijnen vast te leggen en om uit de gedane prospecties mogelijke projecten te realiseren. Bij elke beslissing moet men rekening houden met de wettelijke bepalingen. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), die in de raad vertegenwoordigd wordt door een commissaris. Jaarlijks moet de Raad algemene verantwoording afleggen over de werking van het afgelopen jaar.

Jannick Violon

Bestuurder

Fons Schorreel

Bestuurder

Walter Roggeman

Bestuurder

Marc Ost

Bestuurder

Gina Fonteyn

Bestuurder

Jan Arijs

Bestuurder

Alain Triest

Bestuurder

Annelies Van Den Neucker

Ondervoorzitter

Lieven Meert

Voorzitter