Huurprijs en huurwaarborg

Huurprijs

De huurder is verplicht de huishuur te betalen (uiterlijk de 10de dag van elke maand).

Bij het niet betalen van de huur worden volgende stappen gezet:

  • rappel
  • rappel + huisbezoek
  • rappel door een advocaat, hier worden rappelkosten + intresten aangerekend
  • uitdrijvingsprocedure bij de vrederechter

Wanneer er betalingsproblemen zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de sociale dienst van Ninove-Welzijn. Wij trachten dan samen met jou te zoeken naar een oplossing.

Wanneer wij een rappel sturen, kan er afhankelijk van jouw situatie een afbetalingsplan worden toegestaan.

Wanneer een dossier wordt doorgestuurd naar de advocaat worden er geen afbetalingsplannen meer toegestaan. De volledige schuld dient onmiddellijk betaald te worden alvorens een procedure wordt stopgezet.

Huurwaarborg

Wat is het?

Je betaalt als huurder een huurwaarborg aan Ninove-Welzijn bij de start van het huurcontract. Dat is verplicht bij wet.

Als je ooit de huurwoning verlaat, controleert Ninove-Welzijn of er kosten zijn aan de woning. Ben je verantwoordelijk voor die kosten? Dan trekt Ninove-Welzijn de kosten af van jouw huurwaarborg. Die kosten zijn alle sommen (ook schulden) die je verschuldigd bent aan Ninove-Welzijn. Het geld dat overblijft, dat krijg je terug.

De huurwaarborg betaal je vóór je de huurovereenkomst tekent en verhuist. Hoeveel je betaalt, hangt af van jouw huurprijs. De regelgeving zegt dat je de basishuurprijs van twee maanden betaalt, met een maximum van 1022 euro in 2022.

In schijven betalen

Heb je het financieel moeilijk, dan kan je de huurwaarborg in schijven betalen. Je betaalt een eerste bedrag voor je verhuist. Daarna betaal je maandelijks een bedrag. Binnen de 18 maanden moet de huurwaarborg volledig betaald zijn. We rekenen hiervoor een administratieve bijdrage van 13 euro aan (te betalen samen met het voorschot).

Je kan ook aan het OCMW vragen om je te helpen. Wat het OCMW doet, is afhankelijk van gemeente tot gemeente.