11 Juni 2022 – VIVAS bewonerscongres

Het (uitgesteld) bewonerscongres (VIVAS) voor sociale huurders zal doorgaan op zaterdag 11 juni 2022 in Leuven.

Tegen 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor vormen: de woonmaatschappij.  Dit is het centrale thema van het congres voor sociale huurders. Dit congres gaat door op zaterdag 11 juni 2022 in Leuven.

Inschrijven voor 20 mei via https://huurdersplatform.be/vivas/inschrijving-bewonerscongres/

Programma

Voormiddag

9.45u – 10.30u
Onthaal met koffie, thee en koffiekoeken

10.30u – 10.40u
Welkom!

10.40u – 11.00u
De Woonmaatschappij van de toekomst.
Tegen 1 januari 2023 moeten de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren fuseren tot woonmaatschappijen. Een algemene inleiding door de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen.

11.00u – 11.15u
Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele aan het woord.

11.15u – 11.25u
Intermezzo met Dikke Freddy.

11.25u – 12.25u
De toekomst van de sociale huurder.
Een gesprek met de leden van de  commissie wonen over het sociaal woonbeleid

12.25u-12.30u
We zingen het woonlied.

Namiddag

14.00u-16.00u
Keuze uit volgende activiteiten:

 1. Wat brengt een fusie teweeg voor de huurders?
  We gaan in gesprek met een huisvestingsmaatschappij die reeds een fusie achter de rug heeft en we luisteren naar het verhaal van Mechelen waar de eerste stappen richting doorgedreven samenwerking gezet zijn.
 2. Hoe sociaal zal de woonmaatschappij zijn?
  We gaan dieper in op de nieuwe woonmaatschappij en gaan in gesprek met verschillende organisaties over de toewijzingsregels, woonbegeleiding, het doelgroepenbeleid, …
 3. De woonmaatschappij en de betaalbaarheid van de sociale huur
  Komt de betaalbaarheid van het sociaal huurstel nog meer onder druk? En wat betekent dit voor de huurprijs van de huurder?
 4. Bezoek aan een sociale woonwijk
  Rondleiding en toelichting door medewerkers van de sociale huisvestingsmaatschappij.
 5. Bezoek project kleinschalig wonen
  Rondleiding en toelichting over het project in Huldenberg.
 6. Een stadswandeling in Leuven

16.00u – 17.30u
Afsluitende receptie.