Kan ik mijn huurwoning aankopen?

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan heb je het recht om jouw huurwoning aan te kopen. Opgelet: je kunt dit recht maar uitoefenen tot 31 december 2021. Nadien kan je je huurwoning niet meer aankopen.

Wat zijn de voorwaarden om de huurwoning aan te kopen?

  1. Je bent huurder van categorie “A” of “B” zoals het op 24 april 2017 van toepassing was
  2. Je hebt geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik
  3. Je huurt en bewoont de sociale huurwoning op 24 april 2017 vijf jaar ononderbroken
  4. De woning was op 24 april 2017 minstens vijftien jaar verhuurd als sociale huurwoning

Welke woningen kunnen niet gekocht worden?

  • Woningen die Vlabinvest realiseerde of financierde.
  • Woningen die niet verkocht mogen worden, omdat ze via een bijzonder programma gerealiseerd of gefinancierd werden.
  • ADL-woningen (specifieke woningen voor personen met een handicap).
  • woningen in een gebouw met meerdere woningen (zoals een appartement). Een verkoop zorgt voor mede-eigendom over gemeenschappelijke delen. Een aankoop van zo een woning kan wel als er al een woning uit hetzelfde gebouw verkocht werd.
  • Woningen waarvoor grondige renovatiewerken gepland zijn. Het voorontwerp is opgenomen op de meerjarenplanning zodat Vlaamse subsidies gereserveerd werden. 

Hoe verloopt de aankoopprocedure?

De gedetailleerde aankoopprocedure kan je verkrijgen bij Ninove-Welzijn

Wat zijn de verplichtingen na de aankoop?

Je bent na aankoop van jouw huurwoning verplicht om de woning 20 jaar te bewonen. Je mag de woning in die periode niet verkopen of verhuren!

Indien je de woning wenst te verkopen, heeft Ninove-Welzijn een wederinkooprecht. Dit betekent dat onze SHM jouw woning opnieuw kan kopen.