Kan mijn kandidatuur worden geschrapt?

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties.

  • Je accepteerde een sociale woning.
  • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst of je reageert niet of te laat op de actualisering.
  • Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
  • Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  • Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.
  • Je vraagt zelf of we je willen schrappen, omdat je niet langer een sociale woning bij Ninove-Welzijn wil huren.

Wat als ik niet akkoord ga met Ninove-Welzijn?

Voel je je benadeeld door een beslissing van Ninove-Welzijn?

Dan kan je een beoordeling vragen aan de toezichthouder. Je doet dit:

  • Binnen de 30 dagen.
  • Met een aangetekende brief.