Wachttijd

De vraag naar sociale woningen in Vlaanderen is groter dan het aanbod. Daarom werken sociale huisvestingsmaatschappijen met wachtlijsten.

Als je inschrijving compleet is, komt je terecht op een wachtlijst. Ninove-Welzijn werkt volgens datum van inschrijving, dit wil zeggen, wie langst ingeschreven staat, krijgt eerst een aanbod wanneer er een woning/appartement vrijkomt dat aangepast is aan de grootte van zijn/haar gezin.

Hoelang je moet wachten op een sociale woning hangt af van:

  • het aantal vrije woningen waarover Ninove-Welzijn beschikt
  • het aantal kandidaat-huurders dat ingeschreven is op de wachtlijsten
  • het aantal kandidaat-huurders dat ingeschreven is met een voorrang

Wat kan je doen om jouw kans op een sociale woning te vergroten?

Je kan ook een aantal stappen ondernemen, om jouw kans op een sociale woning te vergroten.

  • Je kan je inschrijven bij meerdere en verschillende soorten sociale verhuurders (sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren). Door je in te schrijven in meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, kan je kans op een toewijzing toenemen.
  • Je kan bij je inschrijving je keuze van de woning ruim opgeven. Als je meer woningen (waarvoor je in aanmerking komt) aanduidt, kan dit je kans op een toewijzing vergroten.
  • Je kan je inschrijven in meer dan één gemeente en zo een ruim gebied opgeven waarbinnen je wenst te wonen.
  • Je kan bij je inschrijving vragen om je kandidatuur automatisch te laten verspreiden over verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen.

Dit is geen garantie dat je sneller een sociale woning toegewezen krijgt. Dat hangt af van verschillende factoren.

Hoe wordt een woning toegewezen?

Een woning wordt toegewezen op basis van de chronologische volgorde (dit is volgens datum van inschrijving) van de in aanmerking te nemen kandidaten, rekening houdend met de rationele bezetting. Voorbeeld: Ik heb een gezin bestaande uit man, vrouw en 2 kinderen, dan heb ik recht op een woning met 3 slaapkamers.

Kandidaten die de laatste 6 jaar tenminste 3 jaar in het werkgebied van Ninove-Welzijn (Ninove en Zottegem) hebben gewoond, genieten voorrang.

Een kandidaat-huurder mag éénmaal een aanbod weigeren. Bij de tweede weigering wordt hij uit het register geschrapt (indien er minstens drie maanden zijn verstreken tussen de 1e en 2e weigering) en kan hij zich opnieuw inschrijven met een nieuwe rangorde.