Huurprijsherziening

In volgende gevallen kan de huurder een huurprijsherziening aanvragen:

  • Bij pensioen, overlijden of schrapping uit de huurovereenkomst

 Een gezinslid kan met pensioen gaan, verhuizen of overlijden, waardoor het gezinsinkomen daalt. Je kan dan aan Ninove-Welzijn vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen. De huurprijs wordt dan aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin je dat aan Ninove-Welzijn hebt gevraagd. Je moet wel met de nodige bewijsstukken aantonen dat het gezinsinkomen daalt.

  • Bij daling van het inkomen

 Het kan ook gebeuren dat het gezinsinkomen plots daalt omdat bijvoorbeeld een gezinslid langdurig ziek wordt of zijn job verliest. Je kan dan aan Ninove-Welzijn vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen. Daarvoor zal Ninove-Welzijn het gemiddelde inkomen berekenen over drie opeenvolgende maanden. Dat gemiddelde inkomen moet met minstens 20% zijn gedaald tegenover het inkomen waarop de huurprijsberekening was gebaseerd. De huurprijs wordt dan aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin je dat, met de nodige bewijsstukken, aan Ninove-Welzijn hebt gevraagd.

  • Personen die komen bijwonen tijdens de loop van de huurovereenkomst

 Als een persoon komt bijwonen in de sociale woning, wordt de huurprijs opnieuw berekend.  De huurprijs wordt dan aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin de persoon erbij kwam wonen.

  • Als de basishuurprijs verandert

De huurprijs kan aangepast worden na bijvoorbeeld door een grondige renovatie van de woning of door een dalende marktwaarde van de woning.