Actualisatie

De actualisatie is een update van het kandidatenregister. Elke twee jaar (in de oneven jaren: 2019, 2021, 2023…) actualiseren wij onze wachtlijst.

Dit wil zeggen dat wij alle kandidaten aanschrijven om te vragen of zij nog kandidaat wensen te blijven en om na te gaan of zij nog voldoen aan de inkomensvoorwaarde.

Verder vragen wij of de kandidaten volgende zaken willen aanvullen:

  • gezinssituatie
  • adres + telefoonnummer + mailadres
  • keuzes woningen/appartementen

Je krijgt thuis een formulier toegestuurd dat je moet invullen en ondertekend terug bezorgen, hiervoor krijg je een maand de tijd.

Als je binnen die tijdspanne niet antwoordt, krijg je nog een herinneringsbrief. Dan krijg je 15 dagen de tijd om te reageren. Wanneer je niet tijdig reageert, word je geschrapt als kandidaat en verlies je jouw plaats op de wachtlijst.

Geef dus ook zeker adreswijzigingen tijdig door, zodat wij jou kunnen bereiken met onze brieven.

Opgelet! We bevinden ons momenteel in code rood van de corona-maatregelen. Tijdens code rood gebeurt er geen actualisatie van de wachtlijst. Pas na het eindigen van code rood kan SHM Ninove-Welzijn van start gaan met de actualisatie. Tot op heden is er geen zicht op de einddatum van code rood.