3 juni 2023 – VIVAS bewonerscongres

Elk jaar organiseert VIVAS een bewonerscongres voor de sociale huurders. Op deze dag komen heel wat sociale huurders, experts en beleidsmakers samen om dieper in te gaan op de uitdagingen van de sociale huurmarkt. Elk jaar gaat dit evenement door op een andere plaats en met een andere thematiek.

Het volgend bewonerscongres gaat door in Antwerpen op zaterdag 3 juni 2023 met als titel ‘Jongeren in de sociale huur’.

Inschrijven voor 10 mei via www.vivas.be

Programma voormiddag:

9.45u – 10.30u
Onthaal met koffie en thee.

10.30u – 10.40u
Welkom! Door Danielle Vernimmen, woordvoerder VIVAS.

10.40u – 11.00u
Jongeren in de sociale huisvesting. De lokale huisvestingsmaatschappij Woonhaven aan het woord.

11.00u – 11.10u
Getuigenis.

11.10u – 11.55u
Kindvriendelijke publieke ruimte. Kind en Gezin geeft krachtlijnen mee om kindvriendelijk te ontwerpen en te plannen.

11.30u – 11.40u
Getuigenis

11.40u – 12.25u
Panelgesprek

12.25u – 12.30
We zingen het woonlied.

12.30u – 13.45u
Lunch.

Namiddag:

Keuze uit volgende activiteiten:

1. Sociale huisvesting: een oplossing voor jongeren?

Kinderen en jongeren hebben het recht om in een kwaliteitsvolle woning en buurt op te groeien. Toch is dit voor velen niet de realiteit. Kan sociale huisvesting iets voor hen betekenen?

2. Zorg dragen voor jongeren in de sociale huisvesting

In verschillende wijken is er extra aandacht voor jongeren. We leren verschillende projecten kennen.

3. Ruimte in de wijk voor iedereen

Houden de ontwerpers van woonwijken rekening met de noden van jongeren? We verdiepen ons in slimme wijkrenovaties, genderneutrale plaatsen en de nood aan bewonersparticipatie.

4. Vliegende reporter

Workshop over communiceren op een positieve manier.

5. Bezoek aan een sociale woonwijk

Rondleiding en toelichting door medewerkers van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven

6. Bezoek Groen Kwartier

Rondleiding en toelichting door bewonerswerking ‘Gasthuis 28’.

7. Museum aan de Stroom (MAS)

Vrij bezoek aan het MAS.