Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden

Indien je een sociale woning of appartement wenst te huren, dan dien je je eerst in te schrijven op de wachtlijst. Je dient te voldoen aan volgende inschrijvingsvoorwaarden:

 1. Leeftijdsvoorwaarde
 2. Inkomensvoorwaarde
 3. Eigendomsvoorwaarde
 4. Inschrijving bevolkingsregister of het vreemdelingenregister

Leeftijdsvoorwaarde

Je kan alleen inschrijven als je 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kan je je alleen inschrijven, als je:

 • ontvoogd bent. Je hebt wettelijk geen ouders of familieleden die voor jou zorgen. Dit kan doordat je al gehuwd bent of doordat de familierechtbank dit beslist heeft.
 • al zelfstandig begeleid woont.
 • zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst of ocmw je hierin begeleidt.

Je kan niet inschrijven, als je 18 jaar of ouder bent en de rechter je minderjarigheid verlengde.

Inkomensvoorwaarde

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Hoe hoog mag je inkomen zijn? Het maximale inkomen als je inschrijft in 2020:

Je gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2020
Alleenstaande 25 317 EUR
Alleenstaande met handicap 27 438 EUR
Iedere andere persoon zonder kinderen 37 974 EUR
Verhoging per persoon ten laste* 2 123 EUR

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

Eigendomsvoorwaarde

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving. 
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

Inschrijving bevolkingsregister of het vreemdelingenregister

Om je in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.